Saflığın, vefanın, sadakatin, sırrın, özgürlüğün, onurun, bereketin, güzel haberin, güzelliğin, estetiğin ve mutluluğun simgesi olan turnaların neşeli duygudaşlık ve birliktelik içindeki dayanışması yalnızca kendi familyalarında olan kuşlar ile değil onların çoğu su kuşu ile kusursuz bir toplumsal ilişki yürütmelerine vesile olur. Öngörüleri ve zekâsı ile değişen yeni yaşam alanları ve koşullarını anında anlar ve ona göre yaşamlarını idame etmeleri için çözüm yöntemi geliştirirler. Gündelik yaşamlarının akışı içerisinde nöbetçi turnalar karnını doyuran ya da dinlenen bir katara daima göz kulak olur ve bu nedenle avcıların onlara yaklaşması çok zordur. Eğer bir ‘insan’ turnaları rahatsız etmeyi, şaşırtmayı ‘başarırsa’ ya da ürkütürse, önce tek bir izci ve sonrasında bir grup izci göndermeden bir daha aynı yere asla dönmezler. Keşif grubu geri dönüp, tehlike arz edecek bir durum olup olmadığını bildirir. Bildirilen bu bilgiyle yetinmeyen turna katarı harekete geçmeden önce ilk gelen bilgiyi doğrulamak için ikinci bir keşif grubu gönderir. Gelen bilgiye göre tehlike arz eden ya da riskli bir durum yoksa harekete geçmeye başlarlar. Turnalar sabahın erken saatlerinde başlayıp gecenin geç vaktine kadar sürekli faaliyet ve hareket içinde bulunurlar fakat yalnızca sabahları yiyeceklerini aramaya birkaç saat ayırırlar. Geri kalan zamanın tümünü toplumsal hayat içindeki faaliyetlere ayırırlar. Küçük tahta parçaları ve küçük taşları alır, onları havaya atar ve yakalamaya çalışır; boynunu gerer, kanatlarını açar; dans eder, zıplar, koşturur ve her yönü ile iyi mizacını, zariflik ve gü- zelliklerini ortaya koyarlar. Toplumsal bir dayanışma içinde yaşadığı için neredeyse hiç düşmanı yoktur. Timsahlar ve ‘insanları’ hesaba dâhil etmezsek, zaten bunların dışında da hiçbir canlıyı tehlike veya düşman olarak bilmezler. Düşmanlarından adeta efsanevi bir şekilde ihtiyat ile kaçınır ve kural olarak çok yaşar.
Turnalar türün devamı için çok sayıda yavru yetiştirmezler ama niteliğe ve neşeli duygudaşlık, dayanışma ve toplumsal birlikteliğe çok önem verirler. Tek eşlilik kuralına büyük bir sadakat ile uyup ve buna göre yaşarlar. Yuvaya genellikle iki yumurta bırakırlar. Kuluçka evresinde erkek dişi ayrımı yapmadan dönüşümlü yatarlar ve yavrulara birlikte bakıp, birlikte büyütürler. Devriye içindeki devrin sonunda eşlerden biri yaşamını yitirdiğinde diğer eş sürüden, katardan ayrılır ve bir daha asla dahil olmaz. Kendi içlerinde rekabete yer vermezler bunun yerine her turna kendi gücü ve kapasitesi oranında çalışır, üretir ve aralarındaki toplumsal birliktelik ve dayanışmaya katkı sağlar. Sorumluluk aldıkları veya görev tayin edildikleri vazifeyi güçleri ve imkânları ölçüsünde üstün bir gayret ile yerine getirmeye çalışırlar. Bizler insan olarak turnaların duygudaşlık ruhu ile kurmuş oldukları dayanışma biçimini büyük ölçüde yitirdik. Aslında bir zamanlar bu dayanışma modelini kendimize rehber edinip, uygulamıştık ve hatta haber, selam ve sırlarımızı turnalar aracılığı ile gönüllerimizi birlemiş olduğumuz makamlara iletirdik. Bugün toplumsal dayanışmayı, birlikteliği, yardımlaşmayı, birlikte üretmeyi ve paylaşmayı nerede ise unutmak ya da rekabet edecek bir biçimde terk etmenin eşiğindeyiz. Birbirimizin eksik ve noksanlıklarını tamamlama yerine sanki bir marifetmiş gibi nerede bir açık var, zayıf noktası neresi diye ‘yeni keşifler’ yapmaya çalışıyoruz. Bu ifade belki ağır gelebilir ama amacımız gönül kırmak ya da kimseyi incitmek değildir. Birlikteliği, toplumsal dayanışmayı, birlikte üretme ve paylaşmayı, mutluluğu, güzel olanı, saflığı, bereketi, bolluğu arıyorsak turnalar arasındaki duygudaşlık üzerine kurulu olan dayanışmayı canı gönülden tekrar hatırlamalıyız diye düşünüyorum.

Veliyettin H. ULUSOY
Serçeşme Dergisi 38. Sayı