“Kişinin çektiği kendi âmeli
Hulus-i pak olan bulur kemâli
Zamanenin işi bitmiş Cemâli
Başına bir çare bul yavaş yavaş”