Menakıb-ı Şerîf-i Kutbü’l Arifîn Hazreti Hünkâr Hacı Bektaş Velî Velayetnâme

Hacı Bektaş Veli, insan-ı kâmilin değerini, kâinattaki yerini, önemini anlam ve etkisini gönül gözü ile gören; gelişmenin yaratıcılığını, erdemin insan hayatındaki yerini, tenasühün olgunlaştırıcılığını; iyinin, güzelin ve hakikatin tecelliyetini yaşamı içerisinde hayata geçiren Ulu Pirimizdir. En zor şartlarda ve baskıcı ortamda dahî hayatı etrafında yeşerten, anlam veren, insanın otoriteye bağlılığından kaynaklanan güçsüzlüğüne karşı ok, kılıç ve kalkan yerine güler yüz, güzel söz ile karşı çıkan; yüzyıllardır yılmayan öğretisi her dönemde kabul görülen, şöyle ki: “Her dem yeni doğan” yeniliğin geliştirici, diriltici sıcaklığı içinde tomurcuk güller gibi açılan bir öğretinin, yolun kültürün ve anlamlı bir hayatın Velayet-i Piri’dir. Hünkâr Hacı Bektaş Veli, yalnızca yaşadığı döneme damgasını vurmamış; aynı zamanda Alevilik ve Bektaşîlik inancının yayılmasına, vücut bulmasına ve nihayetinde yüzyıllar boyunca sürmesine neden olmuş Hak aşkının nuruna sahip olan Serçeşme’dir.

Safa ULUSOY
Hacı Bektaş Veli Dergâhı Postnişini

Veliyettin ULUSOY
Hacı Bektaş Veli Dergâhı Postnişini

Kitap edinmek için:

Merkez (Hacıbektaş)
+90 384 441 37 36

Serçeşme Cemevi (Ankara)
+90 312 256 44 64

E-Posta
bilgi@hunkarvakfi.org