Hünkâr Hacı Bektaş Veli Vakfı Bursları Hk.


Hünkâr Hacı Bektaş Veli Vakfı olarak, amacımız; başta ocaklarımız ve Alevi Bektaşi örgütlülüğü/STK’ları ile el ele verip, Alevi Bektaşi toplumunun problemlerinin çözümünde bir olmak, beraber olmak ve Yolumuz’u asli esaslarına göre sürdürmek; Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin ışığına yakışır nitelikte tarihi görevlerini yüklenecek biçimde bir dergâh binası yapmak; doğa ve çevre sorunlarına karşı duyarlılığı artırmak ve sorunların çözümü için katkı sunmak, Hakk’a Yürüme Erkânı öncelikli olmak üzere, diğer tüm erkânlarımızı Yolumuz’un temel ilke ve esaslarına uygun halde yürütülmesine çalışmaktır.
Devam etmekte olan bu çalışmaların yanı sıra, eğitim alanındaki sorunlarımızın çok küçük bir parçasına çözüm olmasını umduğumuz maddi imkânları kısıtlı olan öğrencilerimize burs desteği sağlamaktır. 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli Vakfı olarak; üniversitelerde ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrencilere burs desteği sağlamak için bir fon hesabı oluşturduk. Oluşturulan bu fondan;

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında; Ön Lisans, Lisans, Y. Lisans olmak üzere toplam 24 öğrenciye,
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında; Ön Lisans, Lisans, Y. Lisans olmak üzere toplam 56 öğrenciye,
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında; Ön Lisans, Lisans, Y. Lisans olmak üzere toplam 77 öğrenciye,
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında; Ön Lisans, Lisans, Y. Lisans olmak üzere toplam 100 öğrenciye destek sağlanmıştır.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında; Ön Lisans, Lisans, Y. Lisans olmak üzere 126 öğrenciye düzenli bir şekilde 10 ay süreyle burs ödemesi yapmaktayız.

Yolumuza gönül vermiş sizlerin maddi ve manevi desteğiyle bu hizmetleri yapacağımıza inancım sonsuz. Bu kapsamda yapmış olduğunuz/olacağınız bağış, katkı için çok teşekkür eder; sağlık, mutluluk ve çalışmalarınızda başarılar dilerim.
18.10.2019

Aşkı Muhabbetlerimle
Veliyettin Hürrem ULUSOY
Hünkâr Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı


_________________________________________________________________
Burs Fonu Hesap Bilgileri
Banka : Ziraat Bankası A.Ş. Hacıbektaş Nevşehir Şubesi/Kodu: 0289
Hesap Adı : Hünkâr Hacı Bektaş Veli Vakfı
TL Bağış Hesap No : 63270889-5031 IBAN: TR060001000289632708895031
Euro Bağış Hesabı : 63270889-5028 IBAN: TR870001000289632708895028
BIC : TCZBTR2AXXX  Banka Kodu: 10

Not: Burslarımıza yapılan katkılar sadece öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik kullanılmakta olup, diğer bağış ve katkılara aktarım yapılmamaktadır.