Cümle Canlara; İNSANİ DEĞERLER, HEPİMİZİN ORTAK DEĞERLERİDİR. HEPİMİZE BİR GÜN LAZIM OLACAKTIR.

BİLDİRİ

Hacı Bektaş Veli Dergâhı Postnişini ve Hünkâr Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı Veliyettin Hürrem Ulusoy; Hatun Tuğluk’un toprağa sırlanmasında yaşanan olayları değerlendirdi.

16 Eylül 2017 Hacıbektaş

İnsani değerler, hepimizin ortak değerleridir. Hepimize bir gün lazım olacaktır.

Yunus Emre; “Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil” der. Can bedenden ayrıldıktan sonra ten savunmasız ve sessiz kalır ama etrafındakiler ve yasını tutanlar daha da sessiz kalıp, saygılarını sunarlar. Bu saygı hem insanadır hem de Yaratandan ötürü tüm yaratılmışlaradır.

İnsan, ölen yakınını toprağa vermek için bir avuç toprağı dünyanın neresinde olursa olsun bulur. Coğrafi olarak bunun sınırı ve bitiş yeri de yoktur. Biten vicdan, ahlak ve saygıdır. Vicdanlar donmuş, ahlak çökmüş ve yaşama saygı tükenmiştir. Tükenmişlik öyle bir boyuta varmıştır ki dirileri, hayatta olanları geçtik, ölüler dahi rahat bırakılmamaktadır.

Güneş kibrin üzerine doğmuyor, Ay kinin ve Dünya nefretin yörüngesinde dönmüyor.

Eğer insanlığın ortak değerlerinde buluşmayı ve paylaşmayı öğrenemezsek; insanlar doğayı yok ettiğinde, insanlar vicdanı körelttiğinde, insanlar insanlığını yitirdiğinde gün gelecek, bizden hepimizden hesabını soracak ve yaşam her yerde bu ayıbı bize hatırlatacaklardır.

Yaşatılan bu ayıbı ‘kınadık’, ‘onaylamadık’, ‘tasvip etmedik’, ‘karşı çıkıyoruz’ dedik, ‘basına ve kamuoyuna’ vb. diye başlıklar attık. Peki, çözüm?

Ortaöğretim Felsefe Ders Kitabı’ndan 4. Ünite: Ahlak Felsefesi, “ Anadolu Bilgeliği ve Evrensel Ahlak Yasası”  başlığı altında Hoca Ahmet Yesevî, Mevlana Celalettin Rumi, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre’ye yer verilmiş. 14. Yüz yılın ilk çeyreğinden sonra hiçbir bilgenin adı geçmemektedir. Toplum olarak bilgeliğimizi yitireli yüzyıllar olmuş, “Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan halka müderris olsa hakikatte asidir” düsturu ile yetişen o bilge insanlar ışık olup, günümüzde dahi bizleri aydınlatmaktadırlar. Bugün inanç ve etnik köken yönünde birkaçımız dahi farklılıkları ile birbirimizin yüzüne bakamaz hale gelmişken yetmiş iki millete aynı nazar ile bakmayı nasıl mümkün kılacağız?

Önümüzdeki hafta okullar açılacak ve nüfusumuzun yaklaşık %22’sini oluşturan ama geleceğimizin yüzde yüzü olan çocuklarımız eğitim öğretime başlayacaklar. Bu topraklarda yaşanan ayıpların, zulümlerin bir daha tekrarlanmaması için çocuklarımıza iyiyi, güzeli, sevgiyi, saygıyı, duygudaşlığı, paylaşmayı, ortak akıl ve değerlerde buluşmayı anlatalım ve öğretelim.

TELEFON

0(312)-256-4464

E-POSTA

bilgi@hunkarvakfi.org

ADRES

Yenibatı mh. Şehit Mehmet Kolcu sk. Batıkent Ankara
Hünkar Vakfı © Copyright 2014, All Rights Reserved